Пишете ни!

За мнения, прожекции и друго използване на филма, моля, свържете се с екипа на NO BLINK | Film – официален разпространител на филма „Рибена Кост“ в България.

office@noblink.film